با توجه به نیاز اساسی رویدادها در سطح کشور به اعتبار بخشی و تعریف محتوا بدینوسیله بنیان چهره های ماندگار با موارد ذیل الذکر آمادگی خود را جهت همکاری با برگزار کنندگان رویدادها اعلام می دارد .

۱- تشکیل کمیته ارزیابی و داوری متشکل از کارشناسان و خبرگان بخش دولتی و خصوصی

۲-تشکیل هیات علمی کنفرانس ها، کنگره علمی و تجاری

۳-محتوادهی و ساختار سازی همایش ها و کنفرانس ها از حیث علمی کاربردی

۴-وزن دهی به ساختار پکیج های حمایتی رویدادها

۵-تشکیل سامانه های مجازی و هماهنگی با بخش دولتی جهت افزایش غنای رویداد

 

((جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید))