نمایشگاه ها

بنیان ملی چهره های ماندگار برگزاری نمایشگاه ها ی تخصصی را با در نظر گرفتن استراتژی های متعددی همچون جذب سرمایه های خارجی و یا آشنایی شرکت های چند ملیتی کشور و مجموعه های اقتصادی در ماموریت خود قرار داده و تلاش میکند با استفاده از تجارب سایر کشور ها بیشترین منفعت رابرای کشور کسب کند . نمایشگاه ها یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیاز مشتریان و همچنین معرفی توانمندی‌های واحدهای تولیدی و خدماتی به بازارهای مختلف می‌باشد و مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است و توانمندی های واحدها و بنگاه های مختلف به معرض نمایش گذاشته می شود. رسیدن به بازارهای گسترده جهانی، مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز، به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواسته های مشتریان در بازارهای مختلف می باشد و بنیان ملی چهره های ماندگار امید دارد بتواند رسالت خود را در این زمینه به خوبی اجرا نماید.

انتخاب درست و هدفمند مشتری بهترین راه برای انجام تبلیغات صحیح و اصولی می باشد.  تبلیغات در نمایشگاه به عنوان یک تبلیغ تخصصی در دنیا مطرح است  و از این رو تخصص، دانش، تجربه و از همه مهمتر فرهنگ مناسب برای طراحی و اجرای این گونه از تبلیغات بسیار کلیدی می باشد. بنابراین ضروری است که شرکت ها با بینش و رویکرد های حرفه ای وارد نمایشگاه ها شوند و خود را به تکنیک های روز دنیا مسلح کنند.نمایشگاه به عنوان محلی که سه عنصر عرضه کننده ، مشتری و کالا  یا خدمات در یکجا گرد هم می آیند.تبلیغات در نمایشگاه اگر با اصول انجام شود قطعا باعث تکان دادن کسب و کارتان میشود.در نمایشگاه عرضه کننده و مشتری و رقبا همگی از نزدیک قادر به مقایسه و مشاهده هستند. برپایی این نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا آثار این هنرمندان شاخص به نمایش عموم گذاشته شود تا فرصت آشنایی همه اقشار جامعه به ویژه جوانان با آثار آنها فراهم شود.رسیدن به بازارهای گسترده جهانی، مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز، به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواسته های مشتریان در بازارهای مختلف می باشد و بنیان ملی چهره های ماندگار امید دارد بتواند رسالت خود را در این زمینه به خوبی اجرا نماید.