پژوهش

پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابراین نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود ، همچنین تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همه‌جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی بوده و راه را برای شکوفایی علوم و فنون هموار می سازد و زمینه ساز اصلی پیشرفت علم و فن آوری است . بنیان چهره های ماندگار اساتید مجرب را به پژوهش و تحقیق به صورت تخصصی در زمینه های مورد نیاز تشویق نموده و با ایجاد گروههای تحقیقاتی این امر را توسعه و تعمیم می دهد. یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در بنیان ملی چهره های ماندگار ایران می باشد.

این برنامه‌ها شامل تدوین و اجرای سیاست‌های هماهنگ کننده و نظارتی جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه های مختلف، توسعه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، پشتیبانی و تدارک دراجرای طرح‌های پژوهشی، حمایت از پژوهشگران، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های لازم جهت توانمندسازی پژوهشگران، و مراکز تحقیقاتی می‌باشد. با عنایت به جایگاه ویژه پژوهش در پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری کشور و با توجه به اینکه بنیان ملی چهره های ماندگار ایران یک مرکز تخصصی است و اهتمام ویژه‌ای به انجام و ارتقاء کیفی و کمی پژوهش دارد. به این منظور با تدوین سیاست‌ها و اجرای راهکارهای مختلف تلاش می‌نمایند تا اعضای محترم هیأت علمی و اساتید با تلاش مضاعف به انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی اقدام نمایند.