نمایشگاه ها

بنیان ملی چهره های ماندگار برگزاری نمایشگاه ها ی تخصصی را با در نظر گرفتن استراتژی های متعددی همچون جذب سرمایه های خارجی و یا آشنایی شرکت های چند ملیتی کشور و مجموعه های اقتصادی در ماموریت خود قرار داده و تلاش میکند با استفاده از تجارب سایر کشور ها بیشترین منفعت رابرای کشور کسب کند . نمایشگاه ها یکی از ابزارهای مهم در شناسایی نیاز مشتریان و همچنین معرفی توانمندی‌های واحدهای تولیدی و خدماتی به بازارهای مختلف می‌باشد و مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است و توانمندی های واحدها و بنگاه های مختلف به معرض نمایش گذاشته می شود. رسیدن به بازارهای گسترده جهانی، مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز، به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواسته های مشتریان در بازارهای مختلف می باشد و بنیان ملی چهره های ماندگار امید دارد بتواند رسالت خود را در این زمینه به خوبی اجرا نماید.